Parar per continuar, festejar per estimar

Arriben les vacances. Parar per continuar i renovar per prendre distància amb el vell, enamorar-se del nou.

Mirar amunt per situar-se a cantó i cantó

Ara i aquí, diferent d’ahir, lluny encara de demà però present.

Nadal, moment de canvi, de renéixer, de recloure’s i de descobrir en una mateixa el que hi ha, el que es vol renovar i el que es deixa passar.

AGENDA I VISITA ON-LINE

Ara també disponible la consulta on-line

Com arribar a la consulta del psicòleg? Això és un procés que s’inicia molt abans d’arribar a fer la consulta.

Una vegada s’ha près la decisió d’anar a consultar a un especialista el menys important és el canal. Si bé la relació interpersonal l’entenem a través de la presència física, no sempre es donen les circumstàncies per aquest encontre. Arran de la Crisi per la COVID-19 hem posat de manifest que hi ha fòrmules perquè es doni aquest encontre, per a què la persona consultant i l’especilista facin una visita, crein un espai de temps on es doni aquest encontre. Una vegada trobat les eines són les mateixes: la paraula, l’expressió i mitjançant el monòleg i el diàleg, amb els silencis que pertoquen, es dugui a terme la possible transformació, el possible canvi que esdevé per a la millora personal o per a l’aprenentatge de noves formes de comportament, d’autocura, millores professionalitzadores o d’esdevenir millor persones.

Si ja tens clar que el que necessites o et podria ajudar és una (o vàries) consulta al psicòleg la Consulta de Psicologia On-Line està disponible a partir d’avui.

https://www.doctoralia.es/silvia-sarri/psicologo/cervera

imageimages

Continua llegint

L’estigma en malalties mentals i addiccions

Agrupa’t és una associació d’anys de recorregut, establerta a Lleida i que atén a gent de Lleida. La feina que s’hi fa reverteix directament a la societat perquè de la mateixa manera que a les escoles es prepara per a la inclusió dels futurs adults a la societat, Agrupa’t s’ocupa de millorar la qualitat de vida de les persones en tots els nivells, biològic, psicològic, social i laboral. Aquesta millora reverteix en la societat, les persones que s’atenen ja han tingut molta dificultat d’integrar-se en societat, la societat ja li ha donat moltes vegades l’esquena i tenir un centre digne és el primer que fa falta a Agrupat.
Fins aquí tot correcte. Què passa quan a aquesta explicació se li afegeix la paraula DROGA?
La situació fins ara va essent: hi ha un local, l’anem a veure, el propietari i administrador i professionals d’Agrupa’t veiem condicions, què falta, què posa un i què posa l’altre… I oh! El propietari demana informació de l’associació i : Quina classe de gent sou? Sou gent normal? No causaran problemes? I en el millor dels casos s’ho pensa i al cap d’uns dies ens diu Que NO.
Aquesta necessitat de tenir un espai, és la primera necessitat bàsica (de nutrició,…) i a partir de la qual la persona pot millorar i acabar revertint a la societat tot el seu ser. Agrupa’t fa de família, és la xarxa primària, és la construcció del vincle que posteriorment s’amalgama amb la xarxa social. I el que ens trobem buscant aquest espai és un NO justament quan la paraula “persona amb problemes d’addiccions” entra en el context.
Des de fa anys la Paeria de Lleida va cedir un local on poder treballar, tant professionalment com a nivell d’atenció als usuaris. Actualment queda petit i no Agrupa’t no pot créixer i donar dignitat a les persones que en fan ús. El propietari que ens diu aquest no està negant un dret bàsic.
La decisió de canviar de local està presa, projectada, pressupostada, dialogada amb les administracions i necessària per poder complir amb el nostre objectiu com a associació, treballem per l’administració i per la societat! I amb la ferma convicció que la finalitat és revertir tot l’esforç a la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes d’addició i salut mental.
I en això estem, estem topant amb la dificultat de poder tenir un local digne, accessible -per persones que tenen o puguin tenir problemes de mobilitat, lluminós -ja hi ha hagut prou foscor en la seva vida, amb suficient ventilació i climatització – Lleida és extrem en quan a temperatures i pel que veiem també extrema en sensibilitat i responsabilitat social.
Sílvia Sarri, psicòloga Agrupa’t i psicòloga en consulta privada a Cervera i a Guissona

pàg. web d’Agrupa’t